Thời khóa biểu lớp 2

LỚP 2/1 Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu` Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết 2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả

LỚP 2/1

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Toán Tập viết
2 Tiếng Anh Chính tả Tập đọc HĐ tập thể Chính tả
3 Toán Luyện Mĩ thuật Âm nhạc ATGT Toán
4 Tập đọc Kể chuyện Thể dục Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Tập đọc Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Toán Thể dục Thủ công          Đạo đức
2 Tự nhiên và xã hội Luyện Tiếng Việt Luyện Âm nhạc Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt
3 Luyện Tiếng Việt Luyện Toán Mĩ thuật Tiếng Anh

 

Luyện TN&XH

 

LỚP 2/2

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Luyện Mĩ thuật Toán Toán Kể chuyện
2 Toán Tập đọc Thể dục ATGT Hoạt động tập thể
3 Tiếng Anh Chính tả Âm nhạc Tập viết Toán
4 Tập đọc Toán Chính tả Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Tập đọc SHL
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Toán Mĩ thuật Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt
2 TN&XH Luyện Tiếng Việt Thể dục Tiếng Anh Luyện TN&XH
3 Đạo đức Luyện Toán Luyện Âm nhạc Thủ công Luyện Tiếng Việt

 

 

 

LỚP 2/3

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Chính tả Thể dục An toàn giao thông Chính tả
2 Tập đọc Toán Âm nhạc Tập viết Toán
3 Tập đọc Kể chuyện Toán Toán Hoạt động tập thể
4 Tiếng Anh Luyện Mĩ thuật Tập đọc Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Toán Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Luyện Toán Luyện Âm nhạc Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt
2 TN&XH Luyện Tiếng Việt Mĩ thuật Thủ công Luyện TN&XH
3 Đạo đức Luyện Toán Thể dục Luyện Mĩ thuật Luyện Tiếng Việt

 

 

LỚP 2/4

Giáo viên chủ nhiệm :

 

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Thể dục Đạo đức Mĩ thuật Toán
2 Toán Luyện Mĩ thuật Tập đọc Toán Chính tả
3 Thể dục Toán Toán Tập viết Luyện TN&XH
4 Tập đọc Chính tả Kể chuyện Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Tập đọc Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Thủ công HĐ tập thể Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Luyện Mĩ thuật
2 Luyện Toán Tiếng Anh An toàn giao thông Luyện Toán Luyện Âm nhạc
3 Tự nhiên và xã hội Âm nhạc Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh

 

 

 

LỚP 2/5

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Tập đọc Toán Toán
2 Tập đọc Thể dục Toán Mĩ thuật Luyện TN&XH
3 Tập đọc Kể chuyện Hoạt động tập thể Tập viết Chính tả
4 Thể dục Chính tả Luyện từ &câu Luyện Mĩ thuật Tập làm văn
5 Toán Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Âm nhạc Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Tiếng Anh
2 Đạo đức Thủ công An toàn giao thông Luyện Toán Luyện Mĩ thuật
3 Tự nhiên và xã hội Tiếng Anh Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện Âm nhạc

 

 

LỚP 2/6

Giáo viên chủ nhiệm :

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu`
Sáng 1 Chào cờ Toán Toán Tập viết Luyện TN&XH
2 Toán Chính tả Hoạt động tập thể Toán Chính tả
3 Tập đọc Thể dục Luyện Mĩ thuật Mĩ thuật Toán
4 Tập đọc Âm nhạc Tập đọc Luyện từ &câu Tập làm văn
5 Đạo đức Sinh hoạt lớp
Chiều 1 Luyện Toán Tiếng Anh Luyện Toán Luyện Tiếng Việt Luyện Âm nhạc
2 TN&XH Thể dục An toàn giao thông Luyện Toán Tiếng Anh
3 Kể chuyện Thủ công Luyện Tiếng Việt Luyện Tiếng Việt Luyện Mĩ thuật

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 17
Tháng 08 : 233
Năm 2019 : 2.961